• Zwroty i reklamacje

Naszym priorytetem jest jak najszybsze i bezpieczne dostarczenie do Ciebie towaru.

Koszty przesyłki zależą od wybranej formy płatności.

Zwroty

W ciągu 14 dni zwrócimy Tobie pieniądze bez zadawania pytań.

Zasady działania 14 dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy: - Jeżeli uznasz, że z jakiegokolwiek powodu otrzymany towar nie spełnia Twoich oczekiwań, a nie został uszkodzony, napisz o tym do nas biuro@uholki.pl i odeślij przesyłkę w ciągu 14 dni od daty odebrania na nasz adres: UHOLKI, ul. Leśna 68, 55-114 Ligota Piękna

Jesteśmy dla Ciebie i działamy z myślą o Tobie, dlatego gwarantujemy dobre zakupy bez ryzyka.

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. (art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) 

  Prawo odstąpienia od umowy 

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (adres sklepu: Leśna 76, 55-114 Ligota Piękna, tel. 713871074 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). 

  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

  Skutki odstąpienia od umowy : 

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

  Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. 

  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

  - Adresat: 
  Uholki 
  Leśna 68, 55-114 Ligota Piękna 
  tel: 713871074 

  - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*): 

  ...............................................................................................

  ...............................................................................................

  - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

  ...............................................................................................

  - Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

  ............................................................................................... 

  - Adres konsumenta(-ów):

  ............................................................................................... 

  - Podpis konsumenta(-ów):............................................ 
  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 


  - Data: ............................ 


  (*) Niepotrzebne skreślić.